Κιρσοκήλη και Υδροκήλη 2018-05-24T11:48:53+00:00

Κιρσοκήλη και Υδροκήλη

Κιρσοκήλη

Είναι η κιρσοειδής διεύρυνση των φλεβών του σπερματικού τόνου. Σε ποσοστό 15% στους ενήλικες αποτελεί κύριο αίτιο υπογονιμότητας.

Εμφανίζεται ΑΡ στο 80% των περιπτώσεων, κύριως λόγω της κάθετης έκφυσης της ΑΡ σπερματικής φλέβας από την νεφρική.

Συχνά εμφανίζεται και σαν δευτεροπαθής επιπλοκή άλλων καταστάσεων, όπως σε όγκους νεφρού.

Διακρίνεται σε 3 βαθμούς και συνήθως ανευρίσκεται στα πλαίσια διερεύνησης της υπογονιμότητας. Λιγότερο συχνά εμφανίζει συμπτώματα όπως αίσθημα βάρους ή άλγος στο όσχεο.

Αιτιολογία διαταραχών σπερματογένεσης:

  • Αυξημένη θερμοκρασία όρχεως λόγω φλεβικής στάσης.
  • Τοπική υποξία.
  • Παλινδρόμηση προσταγλαδινών Ε, F και κορτικοεστεροειδών από νεφρική σε σπερματική φλέβα.
  • Μεταβολή μικροπεριβάλλοντος επιδιδυμίδας.

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας:

  • Σε παιδιά με μη φυσιολογική ανάπτυξη του όρχι.
  • Σε ενήλικες με διαταραχή του σπερμοδιαγράμματος.
  • Σε συμπτωματικούς ενήλικες.

Υδροκήλη

Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των δύο πετάλων του ιδίου ελυτροειδούς του όρχεως. Εμφανίζεται ως ομαλή και ανώδυνη διόγκωση του ημιοσχέου. Δύναται να λάβει μεγάλες διαστάσεις και καθιστά αδύνατη την ψηλάφηση του όρχεως.

Διακρίνεται σε απλή, επικοινωνούσα και υδροκήλη του σπερματικού τόνου.

Η διάγνωση τίθεται με την ψηλάφηση και επιβεβαιώνεται με το υπερηχογράφημα και την διαφανοσκόπηση. Η υδροκήλη πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από άλλες καταστάσεις που προκαλούν διόγκωση του οσχέου, όπως η ορχεοεπιδιδυμίτιδα, οι όγκοι του όρχεως και η βουβωνοκήλη.

Η θεραπεία είναι χειρουργική διότι λόγων των πιεστικών φαινομένων δύναται να επέλθει ατροφία του όρχεως, ειδικά αν η υδροκήλη είναι υπό τάση.