Επεμβάσεις Ενδοουρολογίας 2018-06-04T15:39:16+00:00

Επεμβάσεις Ενδοουρολογίας

Τα τελευταία χρόνια η πρόοδος της τεχνολογίας οδήγησε στην ανάπτυξη της ενδοουρολογίας. Αυτό συνέβη διότι πλέον οι ενδοουρολόγοι με την βοήθεια ειδικών καμερών και εργαλείων, χρησιμοποιούν τις φυσιολογικές οπές του σώματος για την πραγματοποίηση μεγάλου εύρος επεμβάσεων της ουρολογίας. Έτσι η αποφυγή νυστεριού οδήγησε σε μειωμένη απώλεια αίματος και ελάχιστο πόνο, καθώς και σε μικρή νοσηλεία και γρήγορη επάνοδο στην καθημερινότητα. Οι επεμβάσεις ενδοουρολογίας είναι:

Κύστεοουρηθροσκόπηση

Με την χρήση ενός εύκαμπτου κυστεοσκόπιου στο χώρο του ιατρείου, μπορούμε να επισκοπήσουμε την ουρήθρα και την ουροδόχο κύστη σημειώνοντας την όποια παθολογία τους. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφεί η εξέταση και ο ασθενής να πάρει τα αποτελέσματα ψηφιακά.

Φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση

Σε αντίθεση με την απλή κυστεοσκόπηση η χρήση ειδικού φωτισμού μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε καρκινώματα την κύστεως με μεγαλύτερη ευαισθησία.

Διουρηθρική αντιμετώπιση στενωμάτων ουρήθρας

Τα στενώματα της ουρήθρας εμφανίζονται κυρίως μετά από κακκώσεις αυτής, και μπορεί να είναι μετά από επεμβάσεις ή επίκτητες κακώσεις. Η διόρθωση τους γίνεται με ένα ειδικό ενδοσκόπιο τον οπτικό ουρηθροτόμο υπό γενική ή ραχιαία αναισθησία. Πάντα χορηγούμε αντιβίωση πριν την επέμβαση και ενυδάτωση του ασθενούς μετά

Διουρηθρική προστατεκτομή

Στο ιδιωτικό νοσοκομείο «Βιοκλινική Αθηνών» όπου ο γιατρός κος Γκούμας είναι εξωτερικός συνεργάτης, πραγματοποιεί την διουρηθρική αφαίρεση προστάτη με την μέθοδο TURiS ( είτε με αγκύλη είτε με μανιτάρι). Η συγκεκριμένη επέμβαση είναι η ότι καλύτερο υπάρχει διεθνώς.

Διουρηθρική αφαίρεση όγκου κύστεως

Η συγκεκριμένη επέμβαση γίνεται υπό γενική ή ραχιαία αναισθησία. Εισάγεται το ρεζεκτοσκόπιο δια μέσω της ουρήθρας ( όπως και στην διουρηθρική προστατεκτομή) και αφαιρούμε ένα κομμάτι της ουροδόχου κύστεως το οποίο στέλνεται για βιοψία.

Ουρητηροσκόπηση

Γίνεται με εύκαμπτα ή άκαμπτα όργανα. Αφού το εργαλείο εισέλθει από την ουρήθρα φτάνει στην ουροδόχο κύστη και με επισκόπηση αναγνωρίζουμε τα ουρητηρικά στόμια. Καθετηριάζεται αυτό που μας ενδιαφέρει και εν συνεχεία με την βοήθεια οδηγού σύρματος ανεβαίνουμε στον ουρητήρα επισκοπώντας αυτόν. Η συγκεκριμένη εξέταση γίνεται για την αντιμετώπιση βλαβών του ουρητήρα όπως:

  1. Όγκων
  2. Στενωμάτων
  3. Λιθίασης
  4. Τοποθέτηση stents.

Νεφροσκόπηση

Για την επέμβαση απαιτείται γενική ή ραχιαία αναισθησία.  Πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ουρολόγο με εμπειρία στην ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική. Ένα ουρητηρικό θηκάρι πρόσβασης (ureteral access sheath) τοποθετείται πάνω σε οδηγό σύρμα υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο. Στη συνέχεια το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο (ένα πολύ λεπτό και ευέλικτο όργανο) προωθείται στο νεφρό μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο λίθος. Μέσα από το όργανο αυτό εισάγονται οι λιθοτρίπτες που θρυμματίζουν το λίθο, αλλά και οι ειδικές λαβίδες που τον συλλαμβάνουν και τον αφαιρούν. Συνήθως στο τέλος του χειρουργείου τοποθετείται ένας ουρητηρικός καθετήρας (pig-tail) στον ουρητήρα και ένας καθετήρας στην κύστη.

Η εύκαμπτη νεφροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική για την αντιμετώπιση των λίθων νεφρού. Ουσιαστικά πρόκειται για ανιούσα ενδονεφρική χειρουργική (RIRS, retrogade intrarenal surgery), όπου ενδοσκοπικά, διαμέσου της ουρήθρας, της κύστης και του ουρητήρα αντιμετωπίζονται οι λίθοι του νεφρού. Αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο με υψηλά ποσοστά επιτυχίας και σύντομο διάστημα νοσηλείας.