Χειρουργική αποκατάσταση λιθίασης ουροποιητικού 2018-06-04T15:44:01+00:00

Χειρουργική αποκατάσταση λιθίασης ουροποιητικού

Η αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού αποφασίζεται ανάλογα με την εντόπιση και το μέγεθος του λίθου. Η τεχνικές που εφορμόζονται στις μέρες μας για τον θρυμματισμό του λίθου είναι τρεις:

 1. H εξωσωματική λιθοτριψία (SWL)
 2. H ενδοουρολογία με ουρητηροσκόπηση απλή (URS) ή εύκαμπτη (RIRS).
 3. Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία (PCNL)

Ανοιχτά χειρουργεία όπως πυελολιθοτομές τείνουν να εκλείψουν με τις νέες τεχνικές, λόγω της βαρύτητας και της νοσηρότητας τους

 1. Λιθίαση ουρήθρας

Παλαιότερα ήταν συχνή η λιθίαση της ουρήθρας λόγω των stent που τοποθετούνταν σε στενώματα και σε αυξημένο μέγεθος προστάτη. Συχνότερη αντιμετώπιση είναι η μηχανική ή η laser λιθοτριψία.

 1. Λιθίαση ουροδόχου κύστεως.

Εδώ η αντιμετώπιση είναι ενδοουρολογική συνήθως εκτός και αν πρόκειται για μεγάλο λίθο (>2,5εκ.), όπου με μια μικρή τομή άνωθεν της ηβικής σύμφυσης όπου αφαιρείται ολόκληρος ο λίθος ( κυστεολιθοτομή).

 1. Λιθίαση ουρητήρα
 • Αν ο λίθος είναι στο ανώτερο ή μέσο τμήμα του ουρητήρα έχουμε:
 1. a) για λίθο κάτω των 10χιλ. SWL και μετά URS αν χρειαστεί
 2. b) ενώ σε λίθο άνω των 10χιλ. SWL ή URS (ανιούσα ή κατιούσα)
 • Αν ο λίθος είναι στο κατώτερο τριτημόριο του ουρητήρα κάνουμε:
  • Για λίθο άνω των 10χιλ. URS, ενώ αν δεν είναι εφικτή η ουρητηροσκόπηση τοτε μόνο κάνουμε SWL.
  • Για λίθο κάτω των 10χιλ. είτε URS είτε SWL.
 1. Λιθίαση Νεφρού

Σε λίθους άνω και μέσου κάλυκα:

 1. >20mm
  • PNL
  • RIRS ή SWL
 2. 10-20mm
  • SWL ή Ενδοουρολογία
 3. <10mm
  • SWL ή RIRS
  • PNL

Σε λίθους του κάτω κάλυκα:

 1. i)>20mm
  • PNL
  • RIRS ή SWL
 2. ii)10-20mm
  • SWL αν δεν υπάρχει αντένδειξη, αλλιώς  Ενδοουρολογία
 3. iii)<10mm
  • SWL ή RIRS
  • PNL